SGO - opis wyjazdu

SGO (czyli Samodzielna Grupa Operacyjna) to wyjazd, który Kursanci od początku do końca organizują samodzielnie!

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych założeń, którymi powinniście się kierować przygotowując SGO.

Miejsce: góry (i pogórza), najlepiej na terenie uprawnień.

Charakter wyjazdu: pieszy.

Termin: dowolny w trzeciej części kursu - do przejścia letniego (ewentualnie w drugiej części kursu).

Czas trwania: dwa pełne dni na wyjeździe.

Ilość kursantów wspólnie organizujących wyjazd: jeden lub dwóch.

Ilość uczestników: przy 1 organizatorze - min. 3 uczestników, przy 2 organizatorach - min. 4 uczestników.

Noclegi: pełna dowolność.

Przed wyjazdem: Co najmniej na tydzień przed planowaną wycieczką każda z ekip wysyła mailem na adres: kurs [małpa] skpb.waw.pl plan do zatwierdzenia, tak żeby był czas na ewentualną korektę. Plan musi być zatwierdzony, by SGO uznać za zaliczone.

W planie powinny się znaleźć:

  • program wycieczki (zwiedzanie, trasa, etc.),
  • miejsca planowanych noclegów,
  • informacje podawane uczestnikom wycieczki: godzina i miejsce zbiórki, jadłospis (w tym ilość jedzenia na osobę i informacje co zabrać z domu), spis sprzętu indywidualnego dla uczestników (w tym zawartość apteczki osobistej),
  • spis sprzętu grupowego (w tym zawartość apteczki grupowej).

Po powrocie: Kursanci zdają relację z wyjazdu. Sprawozdania należy przesłać na adres kurs [małpa] skpb.waw.pl maksymalnie dwa tygodnie po wycieczce.

Powinny się w nim znaleźć:

  • opis tego co się udało zobaczyć,
  • jak przebiegła realizacja planu w stosunku do założeń,
  • zdjęcia.

Przykładowe sprawozdanie można znaleźć tu.

W celu zaliczenia SGO należy:

  • zrealizować wycieczkę wg programu zatwierdzonego przez Kierownictwo Kursu,
  • spełnić minima odnośnie czasu trwania SGO i liczby uczestników,
  • przesłać relację z wyjazdu.

Czekamy na Wasze plany SGO i już teraz życzymy udanych wyjazdów!

Kierownictwo Kursu

Tags: